• دسته‌بندی نشده
  • 0

مکان یابی استفاده از سامانه توزین در حال حرکت

چکیده مقاله:
راه مهمترین زیرساخت توسعه و قدیم یترین بستر و وسیله ارتباط انسا نها و جوامع است، به طوری که را ه ها را می توان شریا نهای حیاتی اقتصاد هر منطقه به حساب آورد و گردش چر خه ای اجتماعی و اقتصادی بدون وجود راه میسر نخواهد بود.امروز راه و شبکه حمل و نقل زمینی یکی از مهمترین شاخ صهای پیشرفت و توسعه اجتماعی به شمار م یرود از دیدگاه اقتصادی راه وسیله جابجایی ثروت است و فرآورد ههای کشاورزی، صنعتی و معدنی از طریق این بستر از محل تولید به محل مصرف رسانیده م یشوند و از دیدگاه اجتماعی راه وسیل های است برای دسترسی انسان ها به یکدیگر و برقراری پیوند اجتماعی و بازدید از آثار و علائم گذشتگان. از طرفی با عنایت به اینکه احداث راهها هزینه ای هنگفت را بر دولت تحمیل می کند لذا پس از بهره برداری نگهداری و صیانت از راه و ابنیه آن از جمله دغدغه ها و مواردی است که همواره در برنامه ریزیهای مدیران این بخش حائز اهمیت بوده است. یکی از مواردی که ضمن آسیب رساندن به راه و ابنیه آن ایمنی جاده هارا به مخاطره می اندازد بارگیری ناوگان باری حمل و نقل جاده ای اضافه بر ظرفیت اصلی و استاندارد آنهاست . با عنایت به حجم اطلاعات تولیدی در دنیای امروز و نیز در بخش حمل و نقل جاده ای لزوم یاری گرفتن از فناوری اطلاعات را در مدیریت و پردازش داده ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر تلقی می نماید. سامانه های حمل و نقل هوشمند ITS و سامانه اطلاعاتمکانی GIS که از جمله ره آوردهای فناوری اطلاعات هستند که در مدیریت و برنامه ریزی حمل و نقل مورد استفاده قرار می گیرند . یکی از اجزاء سامانه های حمل و نقل هوشمند که باهدف جمع آوری اطلاعات ترافیکی که کاربردهای زیادی در برنامه ریزی، طراحی، نگهداری و تعمیر و مدیریت راه ها دارد، سیستم های توزین در حال حرکت ) WIM ( می باشد که با هدف مدیریت، جمع آوری و تحلیل اطلاعات ترافیکی و کاهش هزینه های مربوط به تخریب بدنه راه در اثر عبور بارهای خارج از محدوده و بی قانونی و تسریع در مراحل اعمال قانون و افزایش ضریب ایمنی عبور وسایل نقلیه به کار گرفته می شوند. از طرفی به منظور رسیدن به اهداف عالیه در این موضوع جانمایی و مکانیابی ای صحیح این سامانه امریست ضروری و مهم که به این منظور سامانه اطلاعات مکانی با استفاده از اطلاعات مرتبط جمع آوری شده نسبت به پردازش، تحلیل و ارائه مناسبترین مکان استقرار سامانه توزین در حال حرکت را مشخص می نماید. در این تحقیق سعی برآن است که ابتدا به جمع آوری اطلاعات تخلفات اضافه تناژ و مسایل و مشکلات موجود در محورهای مواصلاتی استان همدان پرداخته شود وسپس با ورود، پردازش و تجزیه و تحلیل آن ها در پایگاه اطلاعاتی مبتنی برداده های مکانی GIS اولویت بندی و مکان مناسب برای نصب و بکارگیری سامانه WIM انتخاب شود.

کلیدواژگان: سیستم اطلاعات جغرافیایی، سیستم حمل ونقل هوشمند، مکانیابی، سیستم توزین در حال حرکت، .WIM

نویسندگان:

امین میرزا بروجردیان ,محمدرضا الیاسی ,محمدمهدی درگاهی

فصلنامه راهور – شماره 30, دوره اول، تابستان 1394.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *