مقایسه مشکلات هیجانی- اجتماعی در دانش‌آموزان مبتلا و غیرمبتلا به اختلال‌های یادگیری خواندن و ریاضی

چکیده:  

زمینه و هدف: دانش‌آموزان مبتلا به اختلال‌های یادگیری خاص علاوه بر مشکلات تحصیلی دارای مشکلات هیجانی- اجتماعی نیز هستند. پژوهش حاضر با هدف مقایسه مشکلات هیجانی، ارتباط با همسالان، و رفتار مطلوب اجتماعی در دانش‌آموزان مبتلا به اختلال‌های یادگیری خاص (اختلال خواندن و اختلال ریاضی) و دانش‌آموزان بهنجار صورت گرفت.
 روش: طرح پژوهش توصیفی و از نوع علی- مقایسه‌ای بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهرستان تبریز در سال تحصیلی 95-1394 بود که برای انتخاب نمونه با مراجعه به مرکز اختلال‌های یادگیری شهرستان تبریز، 50 دانش‌آموز مبتلا به اختلال خواندن، 50 دانش‌آموز مبتلا به اختلال در ریاضی،  و 50 نفر از میان دانش‌آموزان بهنجار نیز به روش در دسترس به‌عنوان گروه گواه انتخاب شده­اند. برای جمع­آوری داده­ها، پرسشنامه توانمندی و مشکلات (گودمن، 1997)  بر روی گروه‌ها اجرا شد. برای تحلیل داده‌ها نیز از روش تحلیل واریانس چندمتغیره و تحلیل کمترین تفاوت معنادار استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که مشکلات هیجانی، مشکل در برقراری ارتباط با همسالان، و رفتار مطلوب اجتماعی در ترکیب گروه‌های موردمطالعه تفاوت معناداری دارند (p<0/001) به‌طوری‌که دانش‌آموزان مبتلا به اختلال‌های یادگیری خواندن و ریاضی در مقایسه با دانش­آموزان بهنجار از مشکلات هیجانی- اجتماعی بیشتری برخوردارند (p<0/001 ).
 نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های پژوهش به نظر می‌رسد مشکلات یادگیری مانند اختلال‌های خواندن و ریاضی باعث ایجاد مشکلات دیگری نظیر مشکلات هیجانی و مشکل در تعاملات اجتماعی نیز می‌شود.

واژه‌های کلیدی: اختلال خواندن، اختلال ریاضی، مشکلات هیجانی، ارتباط با همسالان، رفتار مطلوب اجتماعی

نویسندگان:

منصور بیرامی، تورج هاشمی، محمد شادبافی

فصلنامه سلامت روان کودک – دوره چهارم، شماره سوم، پاییز 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *