• دسته‌بندی نشده
  • 0

تبیین عوامل مؤثر بر کج رفتاری موتورسواران بر مبنای رویکرد انحراف رفتاری مطالعه موردی موتورسواران

چکیده مقاله:
کج رفتاری موتورسواران از جمله عوامل افزایش حوادث خیابانی و جاده ای و آسیب های ناشی از آن می باشد، علی رغم جدی بودن این مسئله در حوزه جامعه شناسی تحقیقات اندکی در این زمینه صورت گرفته است. در حالی که برای تغییر رفتارهای نامناسب و مخاطره آمیز لازم است عوامل آن را شناسایی نمود. در این پژوهش رانندگی با موتورسیکلت یک فعل اجتماعی در نظر گرفته شده و برای تبیین کج رفتاری موتورسواران از چارچوب تئوریکی انحراف رفتاری استفاده شده است. این پژوهش از نوع تحقیق کیفی بوده و در آن از نمونه¬گیری مبتنی بر هدف با حداکثر تنوع استفاده شده است. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاری و بدون ساختار با 15 موتورسوار به دست آمده و تا رسیدن به اشباع داده¬ها ادامه یافته است. همچنین، نتایج تحقیق به روش تحلیل محتوایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های تحقیق با توجه به عوامل مورد تأکید رویکرد انحراف رفتاری در 4 مضمون شامل عدم کنترل اجتماعی (کنترل رسمی و خودتنظیمی)، فرصت های افزایش یافته برای آموزش شیوه های کج رفتاری، دسترسی به شیوه های نابهنجار تخلیه هیجان و نیاز به تأیید اجتماعی، فشار و الگوی نقش انحرافی استخراج گردیده است. در مجموع نتایج تحقیق، هر یک از موارد فوق را به عنوان دلایل اساسی بروز کج رفتاری موتورسواران مورد تأیید قرار داده است.

کلیدواژگان: کج رفتاری، موتورسواران، قانون گریزی، کنترل اجتماعی، تخلیه نابه نجار هیجان، تأیید اجتماعی.

نویسندگان:

الهام شفائی مقدم ,محسن نیازی

 فصلنامه مطالعات پژوهشی راهور – شماره 13, دوره اول، تابستان 1394.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *