• دسته‌بندی نشده
  • 0

تأثیر سرمایه اجتماعی بر هویت اجتماعی و ملی جوانان مهاجر در شهرهای جدید مهاجرپذیر

چکیده

شناخت عوامل زمینه ساز هویت مشترک در مناطق مهاجرپذیر جهت پیشگیری از چندگانگی هویتی و تعارض فرهنگی ضروری است. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر انواع سه‌گانه سرمایه اجتماعی ـ پیوندی، فراگیر و ارتباطی ـ بر برساخت هویت اجتماعی و ملی مهاجرین است. جامعه آماری افراد  15-45 سال هستند که به شهر «شاهین شهر»، از شهرهای مهاجرپذیر اصفهان، مهاجرت کرده‌اند و از بین آنها 150 نفر به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان می‌دهد، به‌رغم بالا بودن میزان مشارکت و اعتماد در شبکه‌های پیوندی در برابر سایر شبکه‌ها (با میانگین 2/4)، تنها سرمایه اجتماعی ارتباطی، یعنی روابط افراد با سطوح متفاوت قدرت، 23درصد از واریانس هویت اجتماعی و 41درصد از واریانس هویت ملی را تبیین می‌کند. بنابراین، عامل اصلی زمینه‌ساز هویت مشترک و وفاق جمعی، فراتر رفتن از شبکه‌های محدود خانوادگی و خویشاوندی است. این نتایج با وضعیت شبکه‌های اجتماعی در کشورهای در حال توسعه همخوانی دارد؛ در این کشورها ارتباط مفید و مستمر افراد با شبکه‌های دولتی در از بین بردن ازخود بیگانگی و پایبندی به ارزش‌های مشترک ملی مؤثر است.

کلیدواژه‌ها: سرمایه اجتماعی پیوندی؛ سرمایه اجتماعی فراگیر؛ سرمایه اجتماعی ارتباطی؛ هویت اجتماعی؛ هویت ملی

نویسندگان:

علی ربیعی: دانشیار گروه مدیریت رسانه و ارتباطات، دانشگاه پیام نور تهران (نویسنده مسئول)

زهرا ذاکری نصرآبادی: عضو هیئت علمی و دانشجوی دکتری گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور تهران

 نسرین قلانی: مدرس دانشگاه پیام نور و دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

فصلنامه مطالعات فرهنگ – ارتباطات – دوره 18، شماره 37 – شماره پیاپی 69، بهار 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *