• دسته‌بندی نشده
  • 0

بررسی همگرایی رفاه اجتماعی استان‌های ایران با استفاده از تکنیک غیرخطی استار فضایی

چکیده

رفاه اجتماعی یکی از معیارهای مناسب برای بررسی وضعیت کلان و ارزیابی عملکرد سیاست‌گذاران در جامعه است که در صورت واگرایی رفاه اقتصادی بین مناطق مختلف، شکاف طبقاتی و نابرابری در جامعه گسترش خواهد یافت که این امر از منظر سیاست‌گذاری مطلوب نمی‌باشد، از این رو از منظر سیاست‌گذاران اقتصادی تلاش برای همگرایی رفاه اجتماعی مناطق حائز اهمیت است.  برای این منظور، در این مقاله سعی شده است، همگرایی رفاه اجتماعی استان‌های ایران با استفاده از تکنیک غیرخطی استار فضایی طی دوره زمانی 1392-1379 مورد بررسی قرار گیرد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد بین استان‌هایی که دارای اثرات فضایی نیستند، همگرایی وجود دارد و سرعت همگرایی در بین این گروه از استان‌ها برابر با 1289/3 است. همچنین، نتایج حاکی از آن است که بین استان‌هایی که در آنها اثرات فضایی مشاهده می‌شود، همگرایی وجود ندارد.

کلیدواژه ها: همگرایی؛ رفاه اجتماعی؛ استار فضایی

نویسندگان:

الهام وفائی: دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تبریز

 پرویز محمدزاده: دانشیار اقتصاد دانشگاه تبریز

فیروز فلاحی: دانشیار اقتصاد دانشگاه تبریز

 حسین اصغرپور: دانشیار اقتصاد دانشگاه تبریز

فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد – دوره 4، شماره 2، تابستان 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *