• دسته‌بندی نشده
  • 0

بررسی رابطۀ عملکرد پلیس اماکن عمومی با امنیت گردشگران مذهبی

چکیده مقاله:
با توجه به رشد و توسعۀ فرهنگ شهرنشینی و توسعۀ ارتباطات و حمل و نقل و به تبع از آن، صنعت توریسم نیز در سال‌های اخیر رشد روزافزونی داشته است. لذا امنیت توریست‌ها باید متناسب با سایر برنامه‌ریزی های دولتی، در دستور کار جامع، میزبان باشد. لذا این پژوهش به بررسی نقش پلیس اماکن عمومی در تأمین امنیت گردشگران مذهبی از ابعاد مختلف پرداخته است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا، پیمایشی است. جامعۀ آماری آن شامل مسؤلان و مدیران واحدهای اقامتی و اتحادیه‌های مربوطه در سطح شهر مقدس مشهد به تعداد 1402 نفر است که با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 302 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین شده است. ابزار اندازه گیری و گردآوری داده ها نیز پرسش‌نامۀ محقق ساخته بوده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در اولویت بندی عوامل مؤثر بر تأمین امنیت گردشگران مذهبی، به ترتیب رسیدگی به شکایات، ایجاد تعامل با سایر دستگاه ها و گشت های کنترل و پیشگیری تأثیرگذار بوده اند.

کلیدواژگان: امنیت، گشت های کنترل و پیشگیری، عملکرد، گردشگران مذهبی، پلیس اماکن عمومی، زیارت.

نویسندگان:

جعفر حسین پور ,سید محمدرضا مظلوم

فصلنامه پژوهش های اطلاعاتی و جنایی – سال دهم، شماره 3 (پیاپی 39)، پاییز 1394.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *