بررسی تفاوت تعارض زناشویی، باورهای غیرمنطقی، روان‌بنه‌های ناسازگار اولیه و پایبندی مذهبی والدین دارای یک و چند‌فرزند

چکیده

این پژوهش‌، از نوع علی- مقایسه‌ای است که به‌منظور بررسی تفاوت تعارض زناشویی، باورهای غیرمنطقی، روان‌بنه‌های ناسازگار اولیه و پایبندی مذهبی والدین دارای یک و چند ‌فرزند انجام شده است. اطلاعات پژوهش (469 فرد متأهل)، از میان افراد متأهل ساکن شهر سمنان با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای گردآوری شد. شرکت‌کنندگان به گویه‌های پرسش‌نامه‌های تعارض زناشویی، باورهای غیرمنطقی، روان‌بنه‌های ناسازگار اولیه و پایبندی مذهبی پاسخ دادند. نتایج آزمون تحلیل واریانس یک‌ راهه، حاکی از معناداری تفاوت نمرات متغیرهای مذکور در میان دو گروه والدینِ دارای یک فرزند و چند ‌فرزند بود. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت: افراد با پایبندی مذهبی بیشتر و روان‌بنه‌ها و باورهای غیرمنطقی کمتر، تمایل بیشتری به تعدد فرزند دارند. علاوه بر این، والدین فرزندان متعدد، نسبت به والدین دارای تک فرزند، تجربه تعارض زناشویی کمتری دارند.

کلید‌واژه‌ها: تعارض زناشویی، باورهای غیرمنطقی، روان‌بنه‌های ناسازگار اولیه، پایبندی مذهبی و تعداد فرزند.

نویسندگان:

عباسعلی‌ هراتیان / دانشجوی دکتری روان‌شناسی عمومی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه          ‌

سیدعباس ساطوریان / دانشجوی دکتری روان‌شناسی عمومی مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره                

محمد زارعی / دانشجوی دکتری روان‌شناسی عمومی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه    

مسعود جان‌بزرگی / دانشیار روان‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه                                             

مژگان آگاه هریس / استادیار دانشگاه پیام نور واحد گرمسار                                         

فصلنامه روان شناسی و دین – سال هشتم، شماره 3 (پیاپی 31)، پاییز 1394.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *